Samenstelling van het koor

Kamerkoor Vocalei telt op dit ogenblik 26 leden en is als volgt samengesteld:
7 sopranen
9 alten
4 tenoren
6 bassen
We streven een kleine uitbreiding na en hebben daarom nog plaats voor nieuwe leden, met name tenoren, bassen en sopranen.

Nog afgezien van het feit dat zingen leuk is en goed voor je lijf, is Vocalei een fijne groep om mee te zingen. In het koor heerst een goede sfeer, iedereen gunt er elkaar zijn of haar plekje onder de zon en tijdens de repetities valt er tussen alle harmonieuze akkoorden ook meestal wel een vrolijke noot te beluisteren, al wordt met dat al ook gestreefd naar een goed niveau. Veel leden zijn al jarenlang lid, men heeft weet van elkaars wel en wee en leeft in goede zowel als mindere tijden met elkaar mee. Je zou kunnen zeggen: zoek je naar harmonie, leg dan eens je oor te luisteren bij Vocalei!

Ada, sopraan


Bij het zoeken naar een koor in Leiden, in 1990, heb ik zomaar een "klein gemengd koor", genaamd Vocalei, uit de gemeentegids gekozen. Waarschijnlijk omdat het vóór in de stad en gemakkelijk parkeren was. Na een avond luisteren besloot ik direct om lid te worden en niet verder te zoeken naar een ander koor. Waarom zo vastberaden? Om de sfeer en het repertoire. Inmiddels zijn we 25 jaar verder. De sfeer is nog steeds goed bij "Kamerkoor Vocalei". Het repertoire is zeer afwisselend. Het geeft mij ontzettend veel voldoening om bij Vocalei te zingen. Er is ook nog steeds een plekje voor de auto.

Elly, alt